BSJ Univers - Енергийна ефективност

ДЕЙНОСТИ

GDPR Регламент

АКРЕДИТАЦИЯ

ISO

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ДИЗАЙН И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

БСЖ Юнивърс предлага консултантски услуги на юридически лица, физически лица, неправителствени организации, финансови институции, еднолични търговци, общини, областни администрации, училища и др. Предоставяме професионални съвети и решения при:

  • Кандидатстване по европейски/международни проекти;

  • Изработване на проектно предложение - Дефиниране на целите, методологията, дейностите и др.;

  • Подготовка на пълна проектна документация - Оформяне на формуляра за кандидатстване и бюджета, съобразно с изискванията на прогрмата;

  • Изготвяне на бизнес план; окомплектоване на проектното предложение.

В допълнение към това ние можем да подпомогнем дейността Ви чрез:

  • Оказване на екпертна, административна и логистична помощ при изпълнението и управлението на проекти на оперативно равнище;

  • Изготвяне на специализирани проучвания и анализи;

  • Анализ на фирмена среда;

  • Осъществяване контакт с научни работници и институти, които се занимават с проблематиката на проекта.

Ние притежаваме уменията и компетентността да разберем Вашите нужди и да ги превърнем в прецизно изготвени проекто-предложения и бизнес планове.